OSNOVNE ŠKOLE

1. Igor Jovanović, OŠ Veli Vrh

 2. Katerina Zgrablić, OŠ Jokima Rakovca, Sveti Lovreč

 3. Marčela Rajković Crevar, OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina 

 4. Vedran Stanić, Osnovna škola Finida

 5. Valentina Miletović-Anić, OŠ Monte Zaro, Pula

 6. Goranka Perković, Osnovna škola Juršići

 7. Valter Baldaš, OŠ Jože Šurana Višnjan – PŠ Vižinada, Vižinada   

 8. Sandra Sloković, OŠ Vladimir Gortan Žminj

 9. Svjetlana Milotić, OŠ Jure Filipovića Barban

 10. Kristina Pavletić Prodan, Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet

SREDNJE ŠKOLE

1. Marija Komparić, Gimnazija Pula

2. Daniel Bogešić, Pazinski kolegij - klasična gimnazija

 3. Hrvoj Badurina, SŠ Buzet

 4. Erika Šporčić Calabrò, TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie

 5. Mira Butigan-Tomić, SŠ Zvane Črnje, Rovinj 

 6. Valentina Miletović-Anić, ŠPUD, Pula

 7. Marta Banco, TSŠ - SMSI Dante Alighieri Pula - Pola 

 8. Sanja Banko Sirotić, SŠ Mate Balote, Poreč

 9. Marko Kalčić,TSŠ-SMSI Rovinj-Rovigno

10. Danijela Božac Bulešić, Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula

11. Igor Šaponja, Tehnička škola Pula

 

 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.