Poštovani, radosno vas pozivamo da se i ove godine pridružite sada već tradicionalnom projektu istarskog zavičajnog kviza Krasna zemljo - Meraviglioso paese.

Ističemo da istarski zavičajni kviz Krasna zemljo - Meraviglioso Paese već 14 godina doprinosi implementaciji zavičajne nastave te da je kroz ovaj projekt prošlo više od tisuću sudionika/ca. Ponosni smo što smo tijekom ovih godina uspješno surađivali s nastavnicima/nastavnicima i učiteljima/učiteljicama s područja naše županije, a nadasve s ŽSV-ima učitelja i nastavnika povijesti.

Naglašavamo da smo i ove godine projekt prijavili na natječaj u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2024. i dobili financijsku podršku. Zahvaljujemo Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost na dugogodišnjo podršci.

Cilj projekta je povećanje interesa javnosti, napose mladih i prosvjetnih djelatnika, za zavičajnu baštinu. Osim stjecanja znanja o našoj materijalnoj i nematerijalnoj, ali i prirodnoj baštini, potiče se i razvijanje vještina njenog prepoznavanja i vrednovanja na terenu, kao i razvijanje zdrava natjecateljskog duha. Sudionike/ce se potiče na rad u paru, terenski rad, komunikaciju uživo i virtualno, ali i na međugeneracijsku suradnju. Materijali su dvojezični pa se time promiče međunacionalni i interkulturni dijalog. U projektu smiju učenici/ce osnovnih i srednjih škola, a mentori im smiju biti učitelji/ce, nastavnici/ce, stručni suradnici/ce, knjižničari/knjižničarke ili vanjski suradnici. Projekt se sastoji od dvije etape. Tijekom prve faze projekta prijavljeni sudionici/ce samostalno istražuju zavičaj, njegovu kulturnu, jezičnu i književnu baštinu, povijest i običaje, geografiju, umjetnost, gastronomiju, uz pomoć digitalnih materijala dostupnih na ovim mrežnim stranicama. Osim usvajanja činjenica, veliku je pozornost potrebno posvetiti i uvježbavanju vještina snalaženja na terenu, prepoznavanja, iščitavanja i tumačenja baštine. Obavezna literatura obuhvaća skriptu o Istri te dodatne izvore o gradu Pazinu. Ističemo da je literatura dvojezična, odnosno da je prevedena i na talijanski jezik. Obavezna literatura dostupna je na:

https://www.kdpdi.hr/index.php/hr/zavicajni-kviz-krasna-zemljo/literatura-letteratura/istra-istria

https://www.kdpdi.hr/index.php/hr/zavicajni-kviz-krasna-zemljo/literatura-letteratura/gradivo-o-pazinu

Druga faza podrazumijeva vrednovanje usvojenih znanja i vještina na terenu. Završno vrednovanje bit će provedeno u Pazinu, tijekom listopada 2024. Učenici/ce će se natjecati u paru, u kategoriji OŠ ili SŠ. Za sudjelovanje u završnom natjecanju potrebno je imati jedan pametni telefon, a kako bi se na terenu moglo riješiti digitalni test na edukacijskoj platformi Loomen. Pametni telefon mora imati s vlastiti podatkovni promet, jer tijekom kretanja po terenu ne postoji mogućnost korištenja Wi-Fi mreže.

Mentori će na početku šk. godine 2023./24. dobiti uputu o načinu prijave u e-kolegij Krasna zemljo na platformi Loomen, a kako bi se izbjeglo eventualne tehničke probleme, prije konačnog vrednovanja bit će provedeno bar jedno probno testiranje aplikacije, online. Treba napomenuti da će jedan dio pitanja biti vezan za navedenu skriptu i izvore, a drugi dio za praktično prepoznavanje i tumačenje kulturne i prirodne baštine Pazina, npr. orijentacija i samostalno kretanje po terenu, pronalaženje i tumačenje spomenika i natpisa, ručno računanje proteka vremena između više događaja, računanje postotnih udjela, računanje gustoće naseljenosti, mjerila, čitanje rimskih brojeva i njihovo pretvaranje u arapske, procjena udaljenosti između više građevina, procjena visine građevina i slično. Svi će mentori dobiti zahvalnice, natjecatelji pohvalnice, a oni najuspješniji diplome i prigodne nagrade. Svi će sudionici dobiti prigodne promotivne majice s otiskom u kojima će se natjecati po terenu. Za sve će sudionike/ce biti osigurana marenda. Prijavljeni učitelj ili nastavnik obvezuje se da će biti mentor učenicima/cama tijekom prve etape projekta, tijekom koje će sudionici/ce samostalno istraživati zavičaj, njegovu kulturnu, jezičnu i književnu baštinu, povijest i običaje, geografiju, umjetnost, gastronomiju, uz pomoć digitalnih materijala dostupnih na ovim mrežnim stranicama. Osim usvajanja činjenica, pozornost je potrebno posvetiti i uvježbavanju vještina orijentacije i snalaženja na terenu, prepoznavanja, iščitavanja i tumačenja baštine, čitanja rimskih brojeva, ručnog računanja zadataka (oduzimanje i zbrajanje četveroznamenkastih brojeva, računanje gustoće naseljenosti, mjerila, postotnog udjela).

Preporučujemo posjet Pazinu prije završnog natjecanja. Mentor/ica u ovaj projekt smije uključiti i više učenika/ca, no na završno natjecanje u listopadu 2023. smije povesti samo dva/dvoje/svije učenika/ca, odnosno jednog natjecateljskog para, dakako uz privolu roditelja. Učenike/ce koji će sudjelovati u projektu i završnom natjecanju, odabrat će mentor po vlastitoj stručnoj prosudbi i na temelju testiranja. Imena učenika/ca koji će sudjelovati na završnom natjecanju potrebno je prijaviti najkasnije na početku šk. godine 2023./24. Mentor/ica se obvezuje samostalno ili uz pomoć matične škole organizirati i financirati prijevoz natjecateljskog para na završno natjecanje koje će se održati u Pazinu. Koristimo priliku još jednom se zahvaliti matičnim školama na dosadašnjoj potpori. U slučaju spriječenosti, mentor smije na završno natjecanje poslati svoga zamjenika/cu, koji može biti nastavnik/ca, stručni suradnik/ca, roditelj ili bilo koja druga punoljetna osoba, dakako uz pisanu privolu roditelja.

Način prijave Najkasnije do 30.5. svi zainteresirani mentori trebaju na e-mail adresu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. poslati samo sljedeće podatke:

svoje ime i prezime mentora,

broj telefona mentora,

e-mail adresu (koju redovito koristi)

naziv i adresu škole koju pohađaju natjecatelji

Mentor je dužan pobrinuti se da pravovaljana privola mentora i oboje natjecatelja bude skenirana ili fotografirana te poslana na adresu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. najkasnije na dan održavanja završnog natjecanja.

Obavezno:

Obrazac privole za maloljetne osobe (za natjecatelje)

https://www.kdpdi.hr/images/2023/Obrazac%20privole%20za%20maloljetne.pdf

Obrazac privole za punoljetne osobe (za natjecatelji, mentore, pratitelje)

https://www.kdpdi.hr/images/2023/Obrazac%20privole%20za%20punoljetne.pdf

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.