U OŠ Centar u Puli, održan je 11. listopada 2013. Treći zavičajni kviz Krasna zemljo – Meraviglioso Paese. Tema su ovogodišnjeg kviza bili Histri odnosno prapovijest. Kviz se sastojao od dva dijela odnosno teorijskog dijela (rješavanje testova) i praktičnog dijela (rješavanje zadataka na terenu). Učenici su zadatke rješavali u parovima u školi i na terenu u Puli (Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca, Povijesni i pomorski muzej Istre na Kaštelu, iskopine u Ulici Sv. Teodora). Nastupilo je 13 osnovnih i 8 srednjih škola iz cijele Istre.

Rezultati:

Srednje škole:

1. SŠ Zvane Črnja Rovinj, Tara Ister Šverko i Adi Tufek, mentor Mira Butigan Tomić

2. SŠ Jurja Dobrile Pazin, Naii Noami Mabel Greblo i Sara Mogorović, mentor Mladen Majušević

3. Gimnazija Pula, Eric Hadžić i Luka Kopčić, mentor Alen Tafra, voditelj Željko Šek

Osnovne škole:

1. OŠ Veli Vrh Pula, Domagoj Perčinlić i Fran Slijepčević, mentor Igor Jovanović

2. OŠ Marije i Line Umag, Nina Peulić i Dora Fabijanić, mentor Lidija Lešić

3. OŠ Jure Filipovića Barban, Tihana Prusić i Leana Vale, mentor Svjetlana Milotić

GALERIJA

Naši projekti

ISTARSKI ZAVIČAJNI KVIZ KRASNA ZEMLJO - MERAVIGLIOSO PAESE

IMG 0689

MANIFESTACIJA DRAGI NAŠ PAZIN 

DNP skupna

JAVNA PREDAVANJA ZA GRAĐANE

predavanje

 

 

Pristupnica i donacije

preuzmi

KDPDI, Dobrilina 6, Pazin, OIB 26595138881

Uplata članarina ili donacija na:

žiro račun 2402006-1100499109  

IBAN HR5224020061100499109 

(u opis plaćanja obavezno upisati ime i prezime uplatitelja)

Ispunjenu pristupnicu poslati mailom ili poštom

Kontakt

Dobrilina 6, 52000 Pazin
kdpdi.mons.a.heka@gmail.com 

052 624 505 (Daniel Bogešić)

WEBMAIL

Login Form

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.